fbpx

Örebro 2022

Fortbildningsdagen utgår från boken Lära- och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22, Nya handboken som kan beställas här.

Det handlar om hur läraren kan underlätta sitt arbete genom mer strukturerad planering för undervisning, lärande och bedömning. Den didaktiska underbyggnaden varvas med konkreta exempel.

Våra programpunkter:

  • Lärande och bedömning i hem- och konsumentkunskap Lgr22
  • Hur kan jag som lärare skapa goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor och kunskaper?
  • Systematisk planering av undervisning för en hållbar utveckling
  • Situationer för lärande och bedömning