Nya handboken

Syftet med denna didaktiska handbok är att inspirera och stötta lärare i hem- och konsumentkunskap vid planering av undervisningen, under lektionerna samt som stöd vid utvärdering.

Boken är strukturerad i fem steg och börjar med en kortfattad genomgång av olika sätt att se på kunskap, lärande och bedömning. De avslutande delarna belyser mer konkret hur läraren kan lägga upp undervisningen och reflektera över den för att underlätta för sig själv och eleverna. Den övergripande tanken med materialet är att det ska vara en ständig följeslagare för läraren i klassrummet.

Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22 är en uppdaterad version av den populära Handboken – den systematiskt planerade läraren.

Övriga utgivningar

Tidigare publicerade böcker

Handboken

Handboken baseras på styrdokumenten och kan användas både vid planering av, formativt direkt i och summativt efter undervisning (2017).

Grundboken

Vår ambition är inte att berätta hur man ska tänka och göra, i stället diskuterar vi hur man kan tänka och planera för undervisning och bedömning (2013).

Bedöma och lära

Bakgrund och framväxt av ett pedagogiskt bedömningsmaterial (2006).