Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap

FORTBILDNINGSDAG - Stockholm 14 apr 2018

Den systematiskt planerande läraren

Vad ska bedömas i ämnet hem- och konsumentkunskap?
Hur skapas goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor?
Hur kan läraren planera för att underlätta kunskapsbedömningen?

HANDBOKEN – Den systematiskt planerande läraren