Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap

Vår ambition är inte att berätta hur man ska tänka och göra, istället diskuterar vi hur man kan tänka och planera för undervisning och bedömning. Förhoppningen är att materialet kan ge lärare verktyg för att problematisera och stärka området likvärdig bedömning och betygssättning i HK.