Om oss

– Lära och bedöma –

Vad ska bedömas i hem- och konsumentkunskap? Hur kan vi koppla bedömningen till planeringen av undervisningen?

Dessa frågor har följt oss sedan vi på Skolverkets uppdrag i början av 2000-talet tog fram ett bedömningsmaterial vid PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

photo 1615671524827 c1fe3973b648?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb 1.2.1&auto=format&fp z=1.3&fp y=

Läroplan

Provbanksmaterialet skulle konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanens ämnessyn samt utgöra ett stöd för läraren vid bedömning i ämnet HK och därmed bidra till att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och betygssättning över landet.

photo 1532509774891 141d37f25ae9?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb 1.2.1&auto=format&fp

Bedömning

Uppgifterna skulle även ge tillfälle för lärande samt stimulera undervisningen. Eleven hanterade vanliga konsumentsituationer och gavs tillfälle att ta ställning i angelägna frågor angående det dagliga livet i hem och familj. Både lärare och elever kunde följa och bedöma arbetet från början till slut, bedömning av arbetsprocessen var i fokus.

photo 1592300254886 5281e714c86b?ixlib=rb 1.2

Rapport

Rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap, Bakgrund och framväxt av ett pedagogiskt bedömningsmaterial gav en teoretisk bakgrund till arbetet med provbanken.

Det är vi som är Hkforum

1f4a7

Lena de Ron

Lena de Ron är hushållslärare och förstelärare med lång erfarenhet av didaktisk ämnesutveckling.

1f31c

Maria Feldt

Maria Feldt är hushållslärare och förstelärare med lång erfarenhet av didaktisk ämnesutveckling.

1f30e

Uppdragsgivare

Uppsala hushållsskolas fond, Linköpings kommun, Gotlands kommun, Säters kommun samt angränsande kommuner, Sundsvalls kommun, Högskolan i Kristianstad, Umeå universitet, Skolverket i Stockholm, Jönköpings kommun, Göteborgs kommun, Gnosjö kommun, Ronneby kommun, Skolporten i Stockholm, Högskolan i Dalarna, Kompetensteamet i Stockholm, Ängelholms kommun samt ett 10-tal fortbildningstillfällen i egen regi i Stockholmsregionen.