Den systematiskt planerande läraren

Fortbildningsdagen utgår ifrån våra böcker Lära- och bedöma i hem- och konsumentkunskap och Handboken – den systematiskt planerande läraren.

Vi presenterar även några konkreta bedömningssituationer och diskuterar hur läraren på olika sätt kan planera för lärande och bedömning. Deltagarna får möjlighet att utveckla egna exempel.