Fortbildning

Intresseanmälan

Under hösten 2022 ordnar vi fortbildningsdagar i Stockholm och på några andra ställen i landet: Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22

Vi presenterar konkreta exempel utifrån egna erfarenheter, diskuterar hur lärare kan anlägga ett bedömarperspektiv i olika undervisningssituationer och du ges även möjlighet att utveckla egna exempel tillsammans med ämneskollegor.

Tillhör du ett LÄRARNÄTVERK som vill arrangera egen fortbildning på hemmaplan?

Vi kommer gärna ut till grupper om ca 10–25 lärare. Kontakta oss redan idag för mer information.