Fortbildning i Stockholm september 2022

– Reflektera över din egen undervisning, få inspiration och knyt kontakter –

Fortbildningsdagen utgår från boken Lära- och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22, Nya handboken som kan beställas via vår hemsida.

Vi presenterar konkreta exempel utifrån egna erfarenheter, diskuterar hur lärare kan anlägga ett bedömarperspektiv i olika undervisningssituationer och du ger även möjlighet att utveckla egna exempel tillsammans med ämneskollegor.

Information

Tid: Lördagen 17 eller 24 september 2022, kl 09:00-16:00

Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12 i centrala Stockholm

Kostnad: 2490:- inkl. lunch och kaffe (moms tillkommer)

Bindande anmälan senast den 18e augusti.

Preliminärt program

9:00-9:45Registrering, förmiddagskaffe
9:45-10:45Vad ska bedömas i hem- och konsumentkunskap Lgr22?
10:55-12:00Hur skapas goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor/kunskaper?
12:00-13:00Lunch
13:00-14:30Läraren planerar undervisningen systematiskt för en hållbar utveckling
14:30-14:45Eftermiddagskaffe
14:45-16:00Situationer för bedömning