Dokumentation

handbokenHANDBOKEN Den systematiskt planerande läraren

Kunskapsbedömning i hem- och konsumentkunskap är komplext, en tydlig struktur underlättar verkligen det dagliga undervisnings- och bedömningsarbetet. Den tydliga strukturen ökar också rättssäkerheten (= det vi måste göra enligt styrdokumenten) och läraren kan i samråd med sina elever göra intressanta utvikningar i HK-lärandet i mån av tid och lust.

HANDBOKEN – Den systematiskt planerande läraren baseras på styrdokumenten och kan användas både vid planering av, formativt direkt i och summativt efter undervisning. Eleverna gör självvärderingar i särskilda mallar och läraren samlar sina bedömningar i liknande ”utvecklingsscheman”. Förhoppningen är att materialet blir ett konkret redskap i den egna verksamheten.

Trycket är konsekvent färglagt för att öka tydligheten både för elever, lärare, övrig skolpersonal och målsmän och kan med fördel användas för att beskriva och förklara ämnet i olika sammanhang, t.ex. vid ämnesövergripande arbeten ute i skolorna.

Köp handboken här!

lära och bedömaBOKEN – Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap trycks nu för tredje gången, vilket betyder att vi närmar oss 1 000 sålda exemplar…

Vår ambition är inte att berätta hur man ska tänka och göra, istället diskuterar vi hur man ska tänka och planera för undervisning och bedömning.

Förhoppningen är att materialet kan ge lärare verktyg för att problematisera och stärka området likvärdig bedömning och rättssäker betygssättning i HK.

Lära och bedöma – målmedvetet kunskapande
Hem- och konsumentkunskap – historisk återblick
Att utveckla och synliggöra förmågor i HK-processen