Bakgrund

Vad ska bedömas i hem- och konsumentkunskap? Hur kan vi koppla bedömningen till planeringen av undervisningen? Dessa frågor har följt oss sedan vi på Skolverkets uppdrag i början av 2000-talet tog fram ett bedömningsmaterial vid PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

Provbanksmaterialet skulle konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanens ämnessyn samt utgöra ett stöd för läraren vid bedömning i ämnet HK och därmed bidra till att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och betygssättning över landet.

Uppgifterna skulle även ge tillfälle för lärande samt stimulera undervisningen. Eleven hanterade vanliga konsumentsituationer och gavs tillfälle att ta ställning i angelägna frågor angående det dagliga livet i hem och familj. Både lärare och elever kunde följa och bedöma arbetet från början till slut, bedömning av arbetsprocessen var i fokus.

Rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap, Bakgrund och framväxt av ett pedagogisk bedömningsmaterial gav en teoretisk bakgrund till arbetet med provbanken.