Kursanmälan september 2024

Välkommen till inspirationskurs Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap i september 2024!

Hur skapas goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor och kunskaper? Reflektera över din egen undervisning, träffa kollegor och få inspiration!

Två kurstillfällen:

  • Torsdag 12 september 2024, klockan 15.30-18.00  
  • Tisdag 17 september 2024, klockan 15.30-18.00  

Plats:

  • Liber AB, Norra Stationsgatan 69, STOCKHOLM 

Kostnad:

  • 500:- inkl. eftermiddagskaffe och kursmaterial (moms tillkommer) 

Förskottsbetalning, underlag för detta skickas till den angivna email-adressen när anmälan mottagits.

OBS! Anmälan senast 1 september

Syftet med kursen är att inspirera samt stötta undervisning i hem- och konsumentkunskap såväl vid planering av som under lektioner och vid utvärdering i den egna verksamheten. Vi bygger på ämnets didaktiska grund med konkreta exempel från böckerna Lära- och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22, Nya handboken samt Libers nya kompletta läromedel för hem- och konsumentkunskap.

Systematisk planering och en tydlig struktur förenklar det dagliga arbetet i klassrummet

Anmälningsformulär

Kurstillfälle(obligatoriskt)

Litteratur