Om oss

Lena de Ron
Lena de Ron ingick i Skolverkets kursplanegrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap och har även varit delaktig i det diskussionsunderlag om HK-ämnet som Skolverket gett ut.

Hon medverkade vid framtagandet av Skolverkets första provbank för HK och var medförfattare till rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap. Lena är hushållslärare, magisterutbildad i pedagogik och har arbetat som lärarutbildare i HK-didaktik.

Maria Feldt
Maria Feldt ingick i Skolverkets inre referensgrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap. Hon medverkade vid framtagandet av Skolverkets första provbank och var medförfattare till rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap.

Maria är hushållslärare och har konstruerat flera läromedel för HK, både i bokform och digitalt. Hon har även fördjupat sig i didaktik samt studerat hållbarhetsfrågor utifrån ett mat- och hushållsperspektiv.

Uppdragsgivare
Uppsala hushållsskolas fond, Linköpings kommun, Gotlands kommun, Säters kommun samt angränsande kommuner, Sundsvalls kommun, Högskolan i Kristianstad, Umeå universitet, Skolverket i Stockholm, Jönköpings kommun, Göteborgs kommun, Gnosjö kommun, Ronneby kommun, Skolporten i Stockholm, Högskolan i Dalarna, Kompetensteamet i Stockholm, Ängelholms kommun samt ett 10-tal fortbildningstillfällen i egen regi i Stockholmsregionen.