Bakgrund

Vad ska bedömas i hem- och konsumentkunskap? Hur kan vi koppla bedömningen till planeringen av undervisningen? Dessa frågor har följt oss sedan vi på Skolverkets uppdrag i början av 2000-talet tog fram ett bedömningsmaterial vid PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm.

Provbanksmaterialet skulle konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanens ämnessyn samt utgöra ett stöd för läraren vid bedömning i ämnet HK och därmed bidra till att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och betygssättning över landet.

Uppgifterna skulle även ge tillfälle för lärande samt stimulera undervisningen. Eleven hanterade vanliga konsumentsituationer och gavs tillfälle att ta ställning i angelägna frågor angående det dagliga livet i hem och familj. Både lärare och elever kunde följa och bedöma arbetet från början till slut, bedömning av arbetsprocessen var i fokus.

Rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap, Bakgrund och framväxt av ett pedagogisk bedömningsmaterial gav en teoretisk bakgrund till arbetet med provbanken.

Lena de Ron

Lena ingick i Skolverkets kursplanegrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap och har även varit delaktig i det diskussionsunderlag om hem- och konsumentkunskapsämnet som Skolverket gett ut.

Lena medverkade vid framtagandet av Skolverkets första provbank för HK och var medförfattare till rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap. Lena är hushållslärare, magisterutbildad i pedagogik och har arbetat som lärarutbildare i HK-didaktik.

Maria Feldt

Maria ingick i Skolverkets inre referensgrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap. Hon medverkade vid framtagandet av Skolverkets första provbank och är medförfattare till rapporten Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap.

Maria är hushållslärare och har konstruerat flera läromedel för HK, både i bokform och digitalt. Hon har även fördjupat sig i didaktik samt studerat hållbarhetsfrågor utifrån ett mat- och hushållsperspektiv.

Uppdragsgivare

Uppsala hushållsskolas fond, Linköpings kommun, Gotlands kommun, Säters kommun samt angränsande kommuner, Sundsvalls kommun, Högskolan i Kristianstad, Umeå universitet, Skolverket i Stockholm, Jönköpings kommun, Göteborgs kommun, Gnosjö kommun, Ronneby kommun, Skolporten i Stockholm, Högskolan i Dalarna, Kompetensteamet i Stockholm, Ängelholms kommun samt ett 10-tal fortbildningstillfällen i egen regi i Stockholmsregionen.