Handboken

Handboken baseras på styrdokumenten och kan användas både vid planering av, formativt direkt i och summativt efter undervisning.

Köp Handboken här!

Handboken baseras på styrdokumenten och kan användas både vid planering av, formativt direkt i och summativt efter undervisning.

Eleverna gör självvärderingar i särskilda mallar och läraren samlar sina bedömningar i liknande ”utvecklingsscheman”. Förhoppningen är att materialet blir ett konkret redskap i den egna verksamheten.

Kunskapsbedömning i hem- och konsumentkunskap är komplext, en tydlig struktur underlättar verkligen det dagliga undervisnings- och bedömningsarbetet. Den tydliga strukturen ökar också rättssäkerheten (= det vi måste göra enligt styrdokumenten) och läraren kan i samråd med sina elever göra intressanta utvikningar i HK-lärandet i mån av tid och lust.

Trycket är konsekvent färglagt för att öka tydligheten både för elever, lärare, övrig skolpersonal och målsmän och kan med fördel användas för att beskriva och förklara ämnet i olika sammanhang, t.ex. vid ämnesövergripande arbeten ute i skolorna.