Grundboken

Vår ambition är inte att berätta hur man ska tänka och göra, istället diskuterar vi hur man kan tänka och planera för undervisning och bedömning.

Köp Grundboken här!

Vår ambition är inte att berätta hur man ska tänka och göra, istället diskuterar vi hur man kan tänka och planera för undervisning och bedömning.

Förhoppningen är att materialet ger lärare verktyg för att problematisera och stärka området likvärdig bedömning och rättssäker betygssättning i HK.

Tredje tryckningen, vi närmar oss 1000 tryckta exemplar!